Tuyến xe
Loại xe
Quãng đường
Thời gian hành trình
Giá vé
Sài Gòn arrow Sài Gòn - Đà Lạt
Limousine giường đôi
309km
7-8 giờ
900.000đ
Sài Gòn arrow Sài Gòn - Đà Lạt
Limousine giường đôi
309km
7-8 giờ
1.000.000đ
Sài Gòn arrow Sài Gòn - Đà Lạt
Limousine giường đôi
309km
7-8 giờ
900.000đ
Sài Gòn arrow Sài Gòn - Đà Lạt
Limousine giường đôi
309km
7-8 giờ
1.100.00đ
Đà Lạt arrow Đà Lạt - Sài Gòn
Limousine giường đôi
309km
7-8 Giờ
650.000đ
Đà Lạt arrow Đà Lạt - Sài Gòn
Limousine giường đôi
309km
7-8 Giờ
1.000.000đ
Đà Lạt arrow Đà Lạt - Sài Gòn
Limousine giường đôi
309km
7-8 Giờ
900.000đ
Đà Lạt arrow Đà Lạt - Sài Gòn
Limousine giường đôi
309km
7-8 Giờ
650.000đ
Đà Lạt arrow Đà Lạt - Sài Gòn
Limousine giường đôi
309km
7-8 Giờ
1.100.000đ
Đà Lạt arrow à Lạt - Sài Gòn
Limousine giường đôi
309km
7-8 Giờ
1.000.000đ
Phan Thiết arrow Đà Lạt - Phan Thiết
Limousine giường đôi
160km
4 giờ
450.000đ
Phan Thiết arrow Phan Thiết - Sài Gòn
Limousine giường đôi
176km
3 giờ
450.000đ
Phan Thiết arrow Sài Gòn - Phan Thiết
Limousine giường đôi
176km
3 giờ
450.000đ